• Maltepe ve Şişli Şubelerimiz
  • 0 (216) 383-7703
  • info@yuksekkariyer.com.tr

Yös Kursu & Yos Courses

  • Yös Kursu & Yos Courses

Yös Kursu & Yos Courses

YÜKSEK KARİYER YÖS ve YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE EĞİTİM MERKEZİ; (Yabancı Öğrenci Sınavı)EĞİTİMİ  Avrupa ve Balkanlardaki üniversiteler ile ... devamı

Takip Edin:

Açıklama

YÜKSEK KARİYER YÖS ve YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE EĞİTİM MERKEZİ; (Yabancı Öğrenci Sınavı)EĞİTİMİ 

Avrupa ve Balkanlardaki üniversiteler ile yarışacak hale gelen Türk Üniversiteleri Türkiye’de yaşayan ve Türkiye’ye gelmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin ilk tercihleri arasında yer almaya başlamıştır. 

Türkiye’deki üniversitelerde okumak isteyen Yabancı Uyruklu Öğrencilerin girebilecekleri sınav “YÖS” (Yabancı Öğrenci Sınavı)' dir. Türkiye’ye komşu ve komşu olmayan Irak, İran, Bulgaristan, Arnavutluk, Yunanistan, Gürcistan, Romanya gibi ülkelerin yanı sıra İngiltere, Fransa, İsveç, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Afganistan, Çin, Kore, Japonya, Azerbaycan Ukrayna, Rusya ve diğer Afrika, Avrupa  ve Asya ülke vatandaşı gençlerinin tercihi Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri olmaya başlanmış olup,

Uzun yıllardır “YÖS’ sınavına öğrenci hazırlayan YÜKSEK KARİYER YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE ve YÖS EĞİTİM MERKEZİ; Yabancı Uyruklu öğrencilerin katılacakları sınavlar hakkında sorularını her zaman yanıtlamaktan memnuniyet duymaktadır. 

YÜKSEK KARİYER YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE ve YÖS EĞİTİM MERKEZİ; Eğitim hizmetlerinin yanı sıra üniversite sınavları sonrasında öğrencilerini yalnız bırakmamaktadır. Ücretsiz olarak verilecek rehberlik hizmetimiz içerisinde,

Üniversite ve bölüm araştırması

Üniversite kontenjanlarının takibi

Üniversite ek kontenjanlarının takibi

Kayıt belgelerinin hazırlanması

Üniversitelerle irtibat kurulması 

YÜKSEK KARİYER YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE ve YÖS EĞİTİM MERKEZİ;

Eğitim Salonlarımız; 8 (sekiz) kişilik - 15 (onbeş ) kişilik gruplar olup sosyal mesafe kurallına uyumlu olarak dizayn edilmiş, zengin materyaller, alanında yüksek lisans yapmış deneyimli eğitmenler (en az iki yabancı dil bilmektedirler) eşliğinde;

YÜKSEK KARİYER YÖS KURSU EĞİTİMLERİ VE AVANTAJLARI; IQ (intelligence quotient), Matematik, Geometri, Türkçesi yetersiz Yabancılara ( 6 kur -Türkçe kursu), Diğer kursiyerle de kişisel gelişim kurslarımızdan (Bilgisayar/Muhasebe /Diksiyon/Dışticaret /Autocad/3 DS Max kurslardan biri hediye) eğitimler verilmektedir. 

IQ (Zeka katsayısı, Mantıksal düşünme, Zeka Kullanımı,)

Matematik (Temel matematiksel kavramlar)

Geometri;  (Genel Geometri Tanımları)

Problemler ( Genel Problem soruları)

Hediye Eğitimler: Yabancılara Türkçe, Yabancı Kursiyerlere ikamet başvuru işlemlerine yardım İkamet izin işlemleri: (Türkçe kursumuz üzerinden 1 yıl ikamet  alma) + (1 yıl daha uzatılabilinir) 

IQ (Zeka katsayısı, Mantıksal düşünme,Zeka Kullanımı);  

Kavramlar ve algılar yardımıyla soyut ya da somut nesneler arasındaki ilişkiyi kavrayabilme, soyut düşünme, muhakeme etme ve bu zihinsel işlevleri uyumlu şekilde bir amaca yönelik olarak kullanabilme yetenekleri zeka olarak adlandırılmaktadır.

Zekânın farklı tanımlarının olmasına karşılık zekaya ilişkin kuramların tümü zekanın geliştirilebilecek bir kapasite ya da potansiyel olduğu ve biyolojik temellerinin bulunduğu noktalarında birleşir. Buna göre zeka, bireyin doğuştan sahip olduğu, kalıtımla kuşaktan kuşağa geçen ve merkez sinir sisteminin işlevlerini kapsayan; deneyim, öğrenme ve çevreden kaynaklanan etkenlerle biçimlenen bir bileşimdir.

Zeka bir çok zihinsel yeteneğin değişik durum ve koşullarda kullanılmasını içerir. Bu yetenekler arasında başlıcaları:

Sözel Anlayış: sözcükleri tanıma ve anlama,

Sözel Akıcılık: sözel ve yazılı olarak sözcük ve ifadeleri çabucak bulabilme,

Sayısal Yetenek: aritmetiksel işlemleri çabuk ve doğru olarak yapabilme,

Alansal ve Uzay ilişkileri: iki ve üç boyutlu görsel algılamayı yapabilme,

Bellek: işitsel ve görsel olarak belleme gücü,

Algısal Hız: karmaşık bir nesnenin ayrıntılarını görebilme, zemin şekil ilişkisini ayırt edebilme, benzerlik ve farklılıkları doğru olarak algılayabilme,

Mantıklı düşünme: muhakeme yürütebilme,

Mantık-Matematik Zekâsı: Problem çözme ve bilişsel düşünmedeki beceriler

olarak sayılabilir. Bir kişinin zekâ seviyesi diğer koşullar eşit tutulduğunda ne kadar zor işler başardığı veya aynı güçlükteki işlerden ne kadar çoğunu başarabildiği veya ne kadar kısa sürede doğru sonuca ulaşabildiği ile belli olur.

IQ (Zekâ katsayısı, Mantıksal düşünme, Zeka Kullanımı) Konuları;

1.Sayı Dizisi 2. Farklı Şekli Bulma 3. Harfli Tabloda İsteneni Bulma 4. Terazi (Şekil Denkliği) 5. Sayı – Şekil İlişkisi 6. Harf – Sayı İlişkisi 7. Şekil Dizisinde Hangi Şekiller Gelir Veya 5×5 Su Doku 8. I.Satırda Verilen İlişkiye Göre II. Satırı Hangi Şekil Tamamlar 9. I ve II Satırda Belirtilen İlişkiye Göre III.Satırı Hangi Şekil Tamamlar 10. Şekil Toplamada İstenen Şekli Bulma 11. 3×3 Şekil Matrisinde ? Yerine Hangi Şekil Gelmelidir 12. 7×7 Veya 8×8 Sembolik Matrisinde Şekil İçinden Şekiller Bulmak 13. Üç Boyutlu Küp Sayma 14. Üç Boyutlu Şekil Tamamlama 

Matematik

(Temel Öğremme Becerileri / matematiksel kavramlar)

Matematik, bilimde olduğu kadar günlük hayatta da bir insanın sık sık karşısına çıkar. Matematik, temeli mantığa dayanan bir sistemdir ve zihni geliştiren bir araç olarak kişiye rasyonel bakış açısı kazandırır. Kişiye özgür ve önyargısız bir düşünce ortamı yaratır. İnsanın sistemli, mantıklı, tutarlı düşünmesini sağlar. Bu yüzden matematik dersi ilköğretimden yükseköğretim programlarına kadar her alanda yer alır.

“YÖS’ sınavına öğrenci hazırlayan “YÜKSEK KARİYER YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE ve YÖS EĞİTİM MERKEZİ” Yabancı Uyruklu öğrencilerin katılacağı sınav için ortaöğretimden yükseköğretime geçiş için hazırlık olarak Temel Öğrenme Becerileri (IQ

IQ(intelligence quotient),Matematik, Geometri eğitimini vermektedir. 

Yös Matematik (Temel matematiksel kavramlar ve konular)

Sayılar 1. Rasyonel sayılarda dört işlem 2.ondalık sayılarda dört işlem 3.üslü sayılar 4.köklü sayılar çarpanlara ayırma 5. Sadeleştirme 6. Değer hesaplama

Denklem sistemleri (1.dereceden) 7. İki bilinmeyenli sistemler 8. Üç bilinmeyenli sistemler

Kümeler 9. Eleman sayısı hesaplama 10. Kesişim-birleşim bulma

İşlem soruları 11.(xoy=2x+5y-4xy gibi)

Oran- orantı 12. (sözlü ifade içermeyen)

Polinomlar 13. Bölmede kalan bulma 14. Bilinmeyen katsayıyı bulma

Logaritma 15. Logaritmalı denklem 16. Bilinmeyen cinsinden bulma 17. Logaritma değeri hesaplama 18. Şekilli soru (değer bulma)

Karmaşık sayılar 19. Dört işlem 20. Denklemde bilinmeyeni bulma 21. Grafikli sorular

Trigonometri 22. Denklem çözme 23. Şekilde trigonometrik değer bulma (üçgende veya karede veya dikdörtgende) 24. Toplam – fark formülleri 25. Ters trigonometrik

Fonksiyon 26. Bileşke ile ilgili 27. Grafikten değer bulma 28. Fonksiyonel denklem 29. Ters fonksiyon içeren sorular

Limit 30. Trigonometrik limit bulma 31. Rasyonel polinomlu limit 32. Üslü – köklü ifadelerde limit

Türev 33. Bir noktadaki türevi hesaplama 34. Kapalı fonksiyonlarda türev 35. Limit biçiminde türevli sorular 36. Grafikli soru

İntegral 37. Belirsiz integral 38. Belirli integral 39. Alan bulma 40. Belirli integral de bilinmeyeni bulma 41. Şekilli soru

Lineer cebir 42. Matriste dört işlem 43. Determinant hesaplama

GEOMETRİ (Kullanım alanları)

Geometri günlük yaşamın hemen her alanında gereklidir. Geometride uzunluk, alan, yüzey, açı gibi kavramlar bazı nicelikleri belirlemede kullanılır.

Geometri’nin en çok iç içe olduğu dallar; cebir ve trigonometri, mimarlık, mühendislikler (Yol, köprü, yapı, makine, gemi ve uçak yapımı; maden, su ve elektrik işleri gibi bayındırlık ve zanaatla ilgili teknik çalışmalar, vb.), endüstriyel alanlar, simülasyonlar, bilgisayar programları ve grafikleri, sibernetik, tasarım, sanat vb.' dır  geometrinin kullanılmadığı meslek ya da alan yok gibidir desek yerinde olur.

Geometri ve sanat bir sanat eserlerinin geometrik olması onlara estetik değerler kazandırmıştır. Ünlü ressam Leonardo da Vinci’nin resimde vücut oranları üzerine yaptığı çalışmalar, çizdiği eskizler bulunmaktadır. Bu orana Altın Oran denmektedir.

Geometri Anlatım Konuları:

Çember 1. Çemberde açı 2. Çemberde uzunluk,

Daire 3. Dairede alan

Üçgen 4. Üçgende uzunluk 5. Üçgende açı 6. Üçgende alan 7. Üçgende açı ortay 8. Üçgende kenar ortay 9. Üçgende benzerlik

Kare 10. Karede uzunluk 11. Karede açı 12. Karede alan

Dikdörtgen 13. Dikdörtgende uzunluk 14. Dikdörtgende açı 15. Dikdörtgende alan

Dörtgen 16. Dörtgende uzunluk 17. Dörtgende açı

Paralelkenar 18. Paralelkenarda uzunluk 19. Paralelkenarda açı 20. Paralelkenarda alan

Yamuk 21. Yamukta uzunluk 22. Yamukta açı 23. Yamukta alan

Çokgen 24. Çokgende uzunluk 25. Çokgende açı               

 Türkçe veya İngilizce (3 Kur Hediye) (A1 seviye 2 kur ,A2 seviye 2 kur)Genel olarak Başlangıç (A1-A2) düzey sonunda kursiyerlerimizde aşağıdaki şekilde kazanımlar olacaktır

Başlangıç düzeyin sonunda kurs katılımcısı Türk bir kişi ile rahatlıkla tanışabilir, diyalog kurabilir, alış-veriş yapabilir, dilekçe ve mektup yazabilir, basit metinleri ve hikâyeleri çözebilir, geçmiş, şimdiki ve gelecek zamanda basit cümleleri kurabilir, cümle öğelerini tahlil edebilir, zamirlere göre fiilleri kullanabilir, saat, gün, ay ve mevsimleri öğrenebilir Seviyesine ulaşmaktadır. 

TÜRKİYE’ DE OKUMAK İSTEYEN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN KABUL ŞARTLARI 

  • Türkiye de okumak isteyen yabancı uyruklu öğrenciler.
  • Son 3 yıl Lise öğrenimini yurtdışında tamamlayan T.C. vatandaşı yada uyruğundan biri T.C. veya K.K.T.C olan çifte vatandaşlar.
  • Doğumla yabancı uyruklu olup sonradan T.C. vatandaşlığına geçen çifte vatandaşlar (lise öğrenimini Türkiye de yapsalar dahi)
  •  Doğumla T.C. vatandaşı olan çifte vatandaşlar, T.C. vatandaşlığından çıkıp mavi kart aldıkları takdirde 

 Yurtdışından öğrenci kontenjanlarına katılabilirler ve YÖS sınavına girebilirler.

İndirelibilir Dosyalar

Gösterilecek kayıt bulunamadı!
WhatsApp