• Maltepe ve Şişli Şubelerimiz
 • 0 (216) 383-7703
 • info@yuksekkariyer.com.tr

Medya Okuryazarlığı Kursu

 • Medya Okuryazarlığı Kursu
 • Medya Okuryazarlığı Kursu
 • Medya Okuryazarlığı Kursu

Medya Okuryazarlığı Kursu

Medya Okuryazarlığı Kursu Medya Okuryazarlığı Kurs Programı, Bu hususları dikkate alarak bireylerin küresel medya ortamı içinde yaşamaya ve öğrenmeye hazırlanmasına destek ... devamı

Ürün Etiketleri:
Takip Edin:

Açıklama

Medya Okuryazarlığı Kursu

Medya Okuryazarlığı Kurs Programı,

Bu hususları dikkate alarak bireylerin küresel medya ortamı içinde yaşamaya ve öğrenmeye hazırlanmasına destek olmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda;

 1. Öğretim programı ile bireylerin medya okuryazarlığının gerektirdiği temel bilgi ve becerileri kazanması, nihayetinde gerekli üretim deneyimlerini de edinmiş bilinçli medya kullanıcısı düzeyine erişmesi ve medya okuryazarlığı yeterliliklerine sahip birey olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
 2. Bu kursta teorik ve uygulamalı eğitimler birlikte uygulanır. Teorik eğitim, medya ile ilgili temel yeterliliklerin belirlenmesi ve aynı zamanda bu temel yeterliliklerden biri olan medya okuryazarlığının gerektirdiği bilgi ve (eleştirel) düşünme becerilerine yönelik bir kavrayış geliştirilmesi amacıyla uygulanacaktır. Uygulamalı eğitim ise medya okuryazarlığının gerektirdiği teknik becerilerin öğretilmesi amacını taşımaktadır.
 3. Programın uygulanmasında anlatım, soru-cevap, yaparak ve yaşayarak öğrenme yöntemleri kullanılabilir.
 4. İçerik, amaçlarla tutarlı, amaçlara ulaşmaya hizmet edecek, kursiyerler için anlamlı, öğrenme ilkelerine uygun ve sistematik bir biçimde ele alınmalıdır. Bu doğrultuda düzenlenecek konu başlıkları ve alt açılımları aşağıdaki sisteme uygun olarak verilmelidir. Amaçların etkili bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için konuların dağılımı, içeriğin yoğunluğu ve gerektirdiği süre esas alınır.
 5. Medya Okuryazarlığı Kursu’na katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve bu yolla bireylerin geliştirilmesi hedeflenmiştir 

PROGRAMIN AMAÇLARI;

Medya Okuryazarlığı Kurs Programı’nı tamamlayan kursiyerin;

 1. Medya Okuryazarlığı kavramını ve kendisi için önemini açıklayabilmesi,
 2. Medyanın kendi yaşamındaki yerini açıklayabilmesi,
 3. Medya endüstrilerinin yapısı, mülkiyeti, işleyişi ve işlevleriyle ilgili farkındalığının gelişmesi,
 4. Medyanın bireylerin ve toplumun inanç, tavır, davranışlar ve değerler üzerindeki etkisinin bilincinde olması,
 5. Medya mesajlarını kendi deneyim, inanç ve değerleriyle değerlendirebilmesi,
 6. Medyanın gizlenmiş değer ve görüşleri olduğunu ifade edebilmesi,
 7. Farklı kaynaklardan gelen bilginin doğruluğunu değerlendirebilmesi,
 8. Kendi medya mesajlarını üretebilmesi ve dağıtabilmesi amaçlanmaktadır.

 

PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR;

Medya okuryazarlığı herkesin öğrenebileceği bir dizi beceriyi kapsamaktadır. Okuryazarlık tek başına okuma ve yazma becerisi anlamına gelse de medya okuryazarlığı dendiğinde her tip medya mesajına ulaşma, analiz etme, değerlendirme ve yeni mesajlar yaratma becerileri kastedilmektedir. Medya okuryazarlığı her tür medyayla ilgili bir beceridir. Bu durum elbette dijital medyayı da kapsamaktadır. Buradaki temel vurgu, örneğin sosyal medya okuryazarlığı gibi, yeni bir tür okuryazarlık gerekliliği üzerine değil medya okuryazarlığı eğitiminin, dijital medya deneyimlerinin doğasına uyum sağlaması yönünde nasıl uyum sağlayacağı üzerine olmalıdır. Zira medyaya ilişkin her yeni teknoloji ve uygulama medya okuryazarlığına ilişkin yeni bir durum ortaya çıkarmaktadır. Medya okuryazarlığı, bugünün dünyası için olmazsa olmaz beceriler arasında yer almaktadır. Günümüzde, pek çok kişinin bilgi almak için kullandığı yöntemler metin, görüntü ve sesin karmaşık bir kombinasyondan oluşmaktadır. Her gün karşılaştığımız medya mesajlarından bir anlam çıkarabilmek ve bir dizi medya aracını ve teknolojisini kullanarak kendimizi ifade edebilmek için bu karmaşık medya ortamında yolumuzu bulabilmemiz gerekmektedir. Medya okuryazarlığına sahip olan gençler ve yetişkinler; televizyon, radyo, gazeteler, dergiler, kitaplar, reklam panoları, işaretler, paketleme, pazarlama malzemeleri, video oyunları, müzik kayıtları, internet ve diğer medya türlerinden aldığımız karmaşık mesajları çözme konusunda daha becerikli olmaktadır. Bu medya mesajlarının nasıl oluşturulduğunu anlayabilmekte ve nasıl bir anlam yarattıklarını keşfedebilmektedir. Bu anlam genellikle yüzeyin altında yatmaktadır. Medya okuryazarlığına sahip olan kişiler genellikle kendi medyalarını da yaratabilmekte, medya kültürümüzün aktif katılımcıları haline gelmektedir. 

Medya Okuryazarlığı Kurs Programı,

Bu hususları dikkate alarak bireylerin küresel medya ortamı içinde yaşamaya ve öğrenmeye hazırlanmasına destek olmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda;

 1. Öğretim programı ile bireylerin medya okuryazarlığının gerektirdiği temel bilgi ve becerileri kazanması, nihayetinde gerekli üretim deneyimlerini de edinmiş bilinçli medya kullanıcısı düzeyine erişmesi ve medya okuryazarlığı yeterliliklerine sahip birey olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
 2. Bu kursta teorik ve uygulamalı eğitimler birlikte uygulanır. Teorik eğitim, medya ile ilgili temel yeterliliklerin belirlenmesi ve aynı zamanda bu temel yeterliliklerden biri olan medya okuryazarlığının gerektirdiği bilgi ve (eleştirel) düşünme becerilerine yönelik bir kavrayış geliştirilmesi amacıyla uygulanacaktır. Uygulamalı eğitim ise medya okuryazarlığının gerektirdiği teknik becerilerin öğretilmesi amacını taşımaktadır.
 3. Programın uygulanmasında anlatım, soru-cevap, yaparak ve yaşayarak öğrenme yöntemleri kullanılır.
 4. İçerik, amaçlarla tutarlı, amaçlara ulaşmaya hizmet edecek, kursiyerler için anlamlı, öğrenme ilkelerine uygun ve sistematik bir biçimde ele alınmalıdır. Bu doğrultuda düzenlenecek konu başlıkları ve alt açılımları aşağıdaki sisteme uygun olarak verilmelidir. Amaçların etkili bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için konuların dağılımı, içeriğin yoğunluğu ve gerektirdiği süre esas alınır.
 5. Medya Okuryazarlığı Kursu’na katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve bu yolla bireylerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

PROGRAM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanabildiği gibi Farklı saat ve gün proglanabilmektedir. Kurs süresi toplam 100 ders saatidir. Eğitim personeli, programın teorik ve uygulama sürelerini belirler.

Medya Kavramı ve Medyanın Hayatımızdaki Yeri

Medyanın İşlevleri

Medya ile İlgili Temel Yeterlilikler

Medya Okuryazarlığı Kavramı

Medya Okuryazarlığı İlkeleri

Medya Okuryazarlığı Becerileri 

Medya Okuryazarlığı Eğitimi

Medya okuryazarlığı, kitle iletişim araçları yoluyla izler kitleye iletilen mesajları doğru çözümleme, yetkin değerlendirme ve yeniden iletme becerisi olarak tanımlanır. Günümüzde ‘Medya Okuryazarlığı’ konusu, bireyleri ve toplumları her açıdan kuşatan kitle iletişim araçlarının içeriğini doğru analiz etmek ve çözümlemek için çok önemli konumda bulunmaktadır.

Medyatikleşen kültürel ve sosyal yapıda ‘Medya Okuryazarlığı’, izleyicinin medya iletilerini doğru okuması ve kendi iletilerini üretebilmesi için yetkin bir gözlem yapmasına ve yerinde yorumlar yapmasına katkıda bulunur.

‘Medya Okuryazarlığı’ dersindeki temel amaçları şu şekilde sıralayabiliriz: 

 1. Medyanın ilettiği her türlü mesajın doğru açıdan doğru bir şekilde okunması,
 2. Medyanın kişiye sunduğu dünyanın gerçek ol(a)mayabileceğinin anlatması, 
 3. Medyanın 4. güç olarak konumlandırılıp yönetme işlevinin de olabileceğinin vurgulanması.

Özetle, ‘Medya Okuryazarlığı’ eğitimi, toplumun her kesiminde medyayı doğru okuyan, çözümleyen, yorumlayan ve kitle iletişim araçlarından gelen iletilere eleştirel bakan, bilinçli ve bu konuda kendinde farkındalık yaratan medya okuryazarı bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

Medya Okuryazarlığı Eğitimine Kimler Katılmalı?

Kitle iletişim araçları ve bu araçlardan iletilen mesajların yoğunluğu altında, bilinçli bir değerlendirme ve okuma yaparak akılcı çizgide yorumlamalar yapmak isteyen herkes bu eğitime katılabilir. 

Medya Okuryazarlığı eğitimine katılabilmek için ihtiyacınız olan şeyler

 • Akıllı telefon, tablet ya da bilgisayar.
 • Aktif internet bağlantısı

Neler öğreneceksiniz?

Medya içeriklerinin doğru bir bakış açısı ile analiz edilerek yanlış bilgilendirme ve yanlış enformasyon etkisini azaltmayı ve bilinçli ve seçici bir izleyen profili olmayı öğreneceksiniz.

Eğitimin Konu Başlıkları

 1. Kavramsal Giriş
 • Medya kavramı (basılı medya-görsel medya-işitsel medya ve dijital medya)
 • Medyada biçim ve içerik (ses-yazı-görsel-grafik-fotoğraf)
 • Medyayı okumak
 • Medyayı yazmak
 • Medya Okuryazarlığı
 1. Medya Okuryazarlığına dair temel konular
 • Haber
 • Reklam
 • Dizi
 • Film
 • Belgesel
 • Radyo
 • Dijital ve çevrimiçi içerik
 1. İzleyen üzerindeki etkilere dair
 • İzleyici ve etki
 • Kalıplaşmış yargı
 • Dilin kötü kullanımı
 • Cinsellik
 • Değerler ve Yaşam Tarzı
 • Gerçek ve Kurgu
 • Güzellik ve Beden
 • Şiddet ve Irkçılık
 • Ünlüler ve takipçileri
 • Medya kullanımı
 • Beslenme ve sağlık
 • Bağımlılıklar
 1. Türkiye’de Medya Okuryazarlığı
 • Kavramın anlaşılırlığı
 • Ders kapsamına alınışı
 • İçerik ve amaç ikilem

Başarı Sertifikası

Eğitimin sonunda, eğitim süresince edinmiş olduğunuz bilgiler ve örnek olaylar ışığında sınava tabi tutulursunuz. Başarı sertifikası özel ve resmi kurumlarda geçerlidir. Başarınızı ispatlamanın en kolay yolu!

 • Soğuk damgalı,
 • Uluslararası, özel ve resmi kurumlarda geçerli.

İndirelibilir Dosyalar

Gösterilecek kayıt bulunamadı!
WhatsApp