• Maltepe ve Şişli Şubelerimiz
 • 0 (216) 383-7703
 • info@yuksekkariyer.com.tr

Eğiticinin Eğitimi Online (uzaktan)

 • Eğiticinin Eğitimi Online (uzaktan)

Eğiticinin Eğitimi Online (uzaktan)

Eğiticinin Eğitimi Online (uzaktan) Sertifika Programı Eğiticinin eğitimi sertifika programı; Yetişkin Eğitimi, Eğitim Programları ve Öğretim, Sunum Becerileri, Eğitim Sunumlarının ... devamı

Takip Edin:

Açıklama

Eğiticinin Eğitimi Online (uzaktan) Sertifika Programı

Eğiticinin eğitimi sertifika programı; Yetişkin Eğitimi, Eğitim Programları ve Öğretim, Sunum Becerileri, Eğitim Sunumlarının Hazırlanması ve Öğretim Teknolojisinin kullanımı modüllerinden oluşan kapsamlı bir sertifika programıdır.

Eğitim Süreci

Eğitim programı, uzaktan eğitim (online eğitim) formatında hazırlanmıştır.

Tüm müfredat, etkileşimli eğitim (online) dan oluşmaktadır.

Eğitimlere katılım için belirli bir gün ve saat sınırlaması yoktur. Dilediğiniz yer ve zamanda, internete bağlı olduğunuz tüm cihazlardan (tablet, telefon ve bilgisayar vs.) takip edebilirsiniz.

Bu sertifika programı, toplamda 45 saatlik örgün (sınıf içi) eğitim müfredatının tamamını kapsamaktadır.

Online eğitim süresi, bireysel performans ve eğitim izleme hızınıza göre yaklaşık 5 saat olacaktır.

Sertifika almaya hak kazanmak için eğitimi tamamlamalısınız.

Eğitim, süresiz olarak erişiminize açık kalacaktır

Neden Sertifika Almalısınız?

Kaliteli, güvenilir ve tanınırlığı yüksek Milli Eğitime Bağlı Yüksek Kariyer Eğitim Kurumları

(Maltepe ve Şişli şubelerinde)’ nda aldığınız MEB onaylı sertifikaları CV'nize altın harflerle yazdırılarak

İş Mülakatlarında herkesten bir adım önde olun.

İşinizde yükselin ve kariyerinizde gelişim fırsatlarını kaçırmayın.

Sertifikanızı / belgenizi, eğitimi tamamladığınız takdirde MEB tarafında gerçekleştirilen sınav sonucu aldığınız sertifikadır. Diploma gibi özel Öğretim Kurumları web sitesi https://e-ozel.meb.gov.tr/Login.aspx linkinden sorgulanabilmektedir.

Bu Eğitim Katılımcılara Ne Sağlar?

Eğitimin sağladığı kazanımlar aşağıda sunulmuştur:

Bir ders programı geliştirirken izlenen adımlar

İhtiyaç analizi ve planlamanın nasıl yapılacağı

Analitik yaklaşım, betimsel yaklaşım ve farklar yaklaşımı

İhtiyaç analizinde kullanılacak teknikler

Sunum akışının planlanması

Etkili sunum nasıl hazırlanır?

Etkili sunum hazırlarken hangi unsurları göz önünde bulundurmak gerekir?

Bilgi ve içeriğin katılımcılara doğru ve etkili aktarılması

Bulut bilişim depolama servisleri

Çevrimiçi animasyon oluşturma

Etkili dinleme neden önemlidir?

Etkili dinlemeyi engelleyen etmenler

Dinlemeyi etkileyen kişisel faktörler

Sunumda beden dili kullanımı

Beden duruşu

Yetişkinlerin psikolojik özellikleri

İhtiyaca ve uygulamaya dönüklük ilkesi

Kalıcılığın ve etkin katılımın sağlanması

Serbestlik ve amaç birliği ilkesi

Yararlılık ve gönüllülük ilkesi

Yetişkin öğrenme teorileri

 Kimler Katılabilir?

Eğitim verme ve topluluk önünde sunum yapma becerilerini geliştirmek isteyenler,

Eğitmenlik ve sunum becerilerini geliştirmek isteyen her düzeydeki profesyoneller,

Değişimlere ayak uydurmak isteyen, yeniliğe ve gelişime açık eğitimciler,

İş Sağlığı ve Güvenliği sertifika programlarında eğitici olmak isteyenler,

İSG mevzuatına göre "Eğiticinin Eğitimi" sertifikasına sahip olmak isteyenler,

Çalıştığı kurumdaki pozisyonundan dolayı eğitim vermek durumunda olanlar,

Görev yaptığı kurumda hizmet içi eğitmen olmak isteyenler,

Kurumlarında insan kaynakları, eğitim ve gelişim birimlerinde görev yapanlar.

 Eğitimin İçeriği

Yetişkin Eğitimi

 1. Neden Yetişkin Eğitimi?
 2. Yetişkin Kimdir?
 3. Yetişkinlik Dönemleri Nelerdir?
 4. Yetişkin Eğitimi Ne Demektir?
 5. Yetişkin Eğitiminin Temel İlkeleri
 6. Yetişkin Öğrenme Teorileri
 7. Pedagoji ve Andragojinin Farkı Nedir?
 8. Yetişkin Eğitiminde Eğiticinin Rolü Nedir?
 9. Soru- Cevap

Eğitim Programları ve Öğretim

 1. İhtiyaç Analizi
 2. İhtiyaç Analizi Yaklaşımları
 3. İhtiyaç Analizinde Kullanılacak Teknikler
 4. Planlama
 5. Öğretim Yöntem ve Teknikleri
 6. Uygulama: Öğretim Ortamının Biçimlendirilmesi
 7. Değerlendirme
 8. Eğitim Programlarının Değerlendirilmesinde Kullanılan Kriterler
 9. Soru- Cevap

Eğitim Sunumlarının Hazırlanması

 1. Sunum Akışının Planlanması
 2. Eğitimin açılışında olması gerekenler
 3. Eğitimin ana gövdesinde olması gerekenler
 4. Eğitimin kapanışında olması gerekenler
 5. Sunum Materyallerinin Tespiti Ve Kullanım Özellikleri
 6. Metin Özellikleri
 7. Resim Özellikleri
 8. Grafik ve Tablo Özellikleri
 9. Ses Özellikleri
 10. Uygun Şablon Seçimi Ve Tasarım Özellikleri
 11. Renk Kullanımı
 12. Uygun Şablon Seçimi
 13. Başarılı Sunum Hazırlama Teknikleri
 14. Soru- Cevap

Sunum Becerileri

 1. Etkili Açılış
 2. İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi
 3. Anlatım ve Doğru Sözcükler
 4. Etkin Dinleme
 5. Beden Dilinin Etkin Kullanımı
 6. Grubu Canlı Tutma
 7. Soru Sorarak Etkileşim Yaratma
 8. Açık Uçlu ve Kapalı Uçlu Sorular
 9. Soruları Karşılama
 10. Zor Katılımcıları Yönetme
 11. Eleştiri ve Öfkeli Tutumları Karşılama ve Sakinleştirme
 12. Zaman Yönetimi
 13. Eğitim Geri Bildirimlerinin Alınması
 14. Etkili Kapanış
 15. Soru- Cevap

Öğretim Teknolojisinin Kullanımı

 1. Drive ve Google Docs
 2. Çevrimiçi Sınıf Araçlarının Kullanımı
 3. Çevrimiçi Animasyon, Video ve Sunum Oluşturma
 4. Çevrimiçi Sınav/ Alıştırma/ Quiz Oluşturma
 5. Çevrimiçi Kavram Haritası Oluşturma
 6. Soru- Cevap

İndirelibilir Dosyalar

Gösterilecek kayıt bulunamadı!
WhatsApp