• Maltepe ve Şişli Şubelerimiz
  • 0 (216) 383-7703
  • info@yuksekkariyer.com.tr

Yazılı ve Görsel Basın Haberleri-2

Yazılı ve Görsel Basın Haberleri-2

Yazılı ve Görsel Basın Haberleri-2

03 Ocak 2022, 19:413570

 Yüksek Kariyer Eğitim Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Kemal Erkol:

''Yüksek Kariyerle, Kariyere  ulaşmıak''

İnsanların kendilerini geliştirmek ya da yeniden bir şeyler öğrenmek adına gittikleri kurslar var. Ancak her kurum gerekli olan her niteliği taşımadığı ve denetimler yetersiz kaldığından do­ layı her yer ruhsatsız kurslarla dolu. Bunun önüne geçebilmek şu anlık mümkün olmasa da, bizler Milli Eği­ tim Bakanlığı'na bağlı (MEB), Yük­ sek Kariyer Eğitim Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Kemal Erkol ile görüştük.

Yüksek Kariyer Eğitim Kurumu'nun (Yabancılara Türkçe ve Yös'e hazırlık ), 1996 yılindan beri Yabancı Dil, Mesleki ve Kişisel Gelişim Eğitim­ leri veren bir Öğretmenler kuruluşu olduğunu ifade ederek konuşmalarına başlayan Erkol, günümüzde özellikle

24 / ÖĞRETMENiM DERGiSi

Yabancı Dil eğitiminin önemini göz ardı etmenin mümkün olmadığı vur­ gulayarak, "Yüksek Kariyer Eğitim Kurum"da Yabancı Diller ve mesleki gelişim alanında kendisine düşen gö­ revi yerine getirmek için sizlere en iyi yabancı dil eğitimini sunmayı amaç­ lamakta. Milli Eğitim Bakanlığının denetiminde çalışan kurumumuz Mes­ leki Eğitim ve Yabancı Dil Eğitimle­ rinde faaliyet göstermekte" dedi.

Kurumdan mezun olan kursiyerlere ilci çeşit sertifika verildiğini bunlardan birinin kurum sertifikası diğerinin ise MEB sertifikası olduğunu söyleyen Erkol, kurumda Yabancılara Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça ve Arapça dil eğitimlerinin yanı sıra Dış Ticaret

Muhasebe, Bilgisayar, Autocad, 3ds Max,  Diksiyon,  Eğiticinin  Eğitimi ve Osmanlıca gibi kişisel gelişim ve mesleki eğitim dersleri de verildiğini belirtti. 

Erkol, Milli Eğitim Bakanlığı Sertifi­ kası'nın Tüm Özel Kurum ve Kuru­ luşlar (yurtiçi ve uluslararası), Dev­ let Daireleri, Kurum ve Kuruluşları, Devlet memurları yeni işe giriş, Ka­ deme değişiklikleri ve Terfi durumla­ rı, Öğretmen atamaları (Devlet Okul­ larına Sözleşmeli olarak), ,Öğretmen atamaları (Özel Okullar ve Kurslar için), Uluslararası ülkelerde, kurum, kuruluş ve şirketlerde, Yurt dışı kon­ solosluklarında ve Yurt dışı okullarında geçerli olduğunu da sözlerine ekledi.

 Vizyonlarının, güçlü kadro, kurum ­ sal kültürümüz ile girişimcilik ruhu ve sürekli gelişime açık  dinamizmi ile bilime ve topluma yön veren öncü bir Eğitimi kurumu olmak şeklinde olduğunu vurgulayan Erkol, konuş­ malarında şunları kaydetti:

"Kurumumuz yabancı dil eğitimi ko­ nusunda uzman öğretmenleriyle,  6- 15 kişilik sınıflarıyla ve sınıflarda yer alan multimedya bilgisayar, projeksi­ yon, çeşitli görsel ve işitsel destek ma­ teryalleriyle ezbercilikten uzak eğitim anlayışıyla farkını her zaman hisset­ tirmektedir. Dil öğretiminde sürekli kendini  yenileyerek,  yeni  teknoloji ve metotları uygulayarak bireylerin yabancı dil problemlerine en sağlıklı çözümü sağlamayı hedef edinmiştir. Kursumuzu diğerlerinden ayıran en belirgin özelliği de kaliteden ödün vermeyen sorumlu ve duyarlı eğitim anlayışıdır "

 Yabancılar için açılan Türkçe dersle­ rinde, kişilerin kendilerini anlatabi­ lecek ve hayatlarını sürdürebilecek derecede dilimizi öğrendiklerini ay­ rıca ülkemizdeki üniversitelerimizin eğitim dili Türkçe olan bölümlere kayıt yaptıran yabancı öğrencilerden Türkçe yeterlilik belgesi istendiğini Kurumumuzda bu eğitimler sonunda MEB onaylı Sertifika verildiğini anla­ tan Erkol, "Dil öğrenme kişinin isteği ile aynı orantıda. Kişi"isterse öğrenir,

 

iş onlara en iyi eğitimi vermektir. Kı­ saca öğrenmek isteyenlere en iyi şe­ kilde eğitimi vermektir. Muhasebe ve diğer kurslarımız da aynı. Muhasebe bir sistemdir. Ticaret okullarında bun­ ları elbette öğretiyorlar ancak kişinin kendini geliştirmesi ve iş yaşamında daha rahat etmek bilgisini geliştirmek için bu kurslarımızı tercih etmektedir­ ler. Aynı şekilde iş bulmak için işinde daha verimli olmak için sıfırdan mu­ hasebe öğrenmek isteyen kursiyerleri­ miz de var" şeklinde konuştu. 

ücretsiz kursların yeterli olmadığına ve bazı danışmanlık şirketlerinin de kurs vermesinin yerinde olmadığına da değinen Erkol, "Eğitim uzmanlar­ca verilmeli. Her yerde ve herkesle eğitim yeterli olmaz. Bakıyoruz in­ sanlar bazı kursları bitirmişler, ancak ellerinde hala onların işe girmelerini sağlayacak ya da çoğu yerde geçerli olacak sertifikaları yok. Danışma/ıkla da aynı sorun. Sonuçta danışmanlık ayrı bir iş eğitim ayrı bir iş. Biz danış­ manlık hizmeti versek olmaz, onlarda eğitim hizmeti verse olmaz. Herkesin kendi alanı var. Kurs almak isteyen­ ler böyle şeylere dikkat etmeli" diye konuştu.

Son olarak eski bir sürücü kursu sa­ hibi olarak öğretmelerin sürüş dersi vermeleriyle ilgi görüşünü bildiren Erkol, "Ehliyet almış ancak hiç araba kullanmamış, emekli olduktan  sonr ise direksiyon eğitimcisi olan öğret­ menlerimiz var. Öğretmenlerimizin almış olduğu bu eğitimlerin genişle­ tilmesinin ve denetimlerin daha sıkı yapılmasının yararlı olacağı kanaa­ tindeyim" dedi.

 

ÖĞRETMENiM DERGiSi / 25

Yorumlar

Yorum Yap

WhatsApp