• Maltepe ve Şişli Şubelerimiz
 • 0 (216) 383-7703
 • info@yuksekkariyer.com.tr

Muhasebe Kursu Haberleri

Muhasebe Kursu Haberleri

Muhasebe Kursu Haberleri

04 Ocak 2022, 09:5810560

YÜKSEK KARİYER BİLGİSAYARLI MUHASEBE KURS PROGRAMI

Bilgisayarlı Muhasebe Kurs programı nedir?

Muhasebe programı, işletmelerin hesaplarını tutmak veya takip etmek amacıyla kullandıkları bilgisayar yazılımlarına verilen genel isimdir ve 1 Ocak 1994 tarihinden itibaren yürürlüğe konan tek düzen hesap planına uygun olarak çalışmaktadır. 

Neden Bilgisayarlı muhasebe programı kullanmalısınız?

Önceleri, muhasebeciler aracılığı ile işletme verileri yevmiye defterlerine el ile yazılmaktaydı. Bu durum, fazla evrak olması durumunda işin içinden çıkılmaz bir hal alabilmekteydi. İş hacimlerinin sürekli artması, işletmelerin muhasebe işlemlerinde sağlıklı veri girişleri ve takibini sağlayabilmeleri için bilgisayarlardan destek almaları zorunlu hale gelmiştir. Teknolojinin gelişmesi ile de muhasebe programları ortaya çıkmıştır.

Çoğu işletme günümüzde tüm mali işlemlerinin takibini muhasebe programlarıyla gerçekleştirmektedir. 

Genel Muhasebe Kursuna kimler katılabilir?

Genel Muhasebe Kursuna Muhasebe ve Finans alanında kendini geliştirmek, şirketlerin muhasebe ve finans departmanlarında mali işler uzmanı, mali işler şefi, mali işler müdürü, muhasebe uzmanı, muhasebe sorumlusu, muhasebe şefi, muhasebe müdürü, insan kaynakları uzmanı, finans uzmanı, finans müdürü gibi pozisyonlarda çalışmak isteyen, Mali Müşavir olmak isteyen, kendi işini kurmayı hedefleyen ya da kendi işini kurmuş ancak temel bir muhasebe bilgisine ihtiyaç duyan herkes katılabilir.

 

Bilgisayarlı Muhasebe Kursu size ne kazandırır?

Genel muhasebe eğitimine katılan kursiyerlerimiz tekdüzen hesap planını öğrenerek bir ticari işletmenin dönem başı, dönem içi ve dönem sonu muhasebe kayıtlarını, Mali Tabloların hazırlanmasını, beyannamelerin doldurulmasını (Kdv, Muhtasar, Geçici Vergi, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi vb.) , işçi maaş bordrolarının hazırlanmasını muhasebe programı üzerinde uygulamalı olarak yaparak öğrenirler. Ayrıca bir ticari işletmenin nasıl kurulduğunu, değişiklik işlemlerini ve kapanış işlemlerini örnek uygulamalarla yaparlar. Kurs bitiminde kursiyerlerimiz kendilerine olan güveni kazanarak bir işletmenin resmi muhasebesini yapabilecek seviyeye gelirler. Eta Ticari Muhasebe Programı, Logo Ticari Muhasebe Programı ve Mikro Ticari Programları’nda eksikleriniz veya hiç bilginiz yaksa Yüksek Kariyer Bilgisayarlı kursu  tam aradığınız kurs olacaktır. 

Bilgisayarlı Muhasebe Kursu sonunda alacağınız sertifikalar

 1. Bilgisayarlı Muhasebe Kursunu tamamladığınızda size Kurum tarafında Eğitime Katılım Sertifikası verilir.
 2. MEB Onaylı Bilgisayarlı Muhasebe Sertifikası; Muhasebe kursu sonunda Milli Eğitim Bakanlığı bilgilerinizi Sınavla Değerlendirerek Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Muhasebe Sertifikasıile belgeleyebilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayarlı Muhasebe sertifikası özel sektör ve kamu düzeyindeki resmi kurumlarda geçerliliği vardır
 3. 3. Kurumumuzun Logo Yetkili Eğitim Merkezi olması sebebiyle Kursumuzda Bilgisayarlı muhasebe kursunu tamamladığınızda Logo Firması tarafından yapılacak sınava katılıp başarılı olanlar çalışacağınız iş alnınızda geçerliliği olan Logo Kullanıcı Sertifikası verilir.

 

“Yüksek Kariyer Eğitim Kurumu”

Logo Yetkili Eğitim ve Sınav Merkezi dir.

* BİLGİSAYARLI KURS PROGRAMIMIZ  %50 KOSGEB DESTELİ EĞİTİMLER ARASINDA BULUNMAKTARIR

Bilgisayarlı Muhasebe Kurs Programları Eğitim Konu başlıkları 

 • Muhasebeye giriş,1. 2. sınıf tacirler, sınıf değiştirme, ticari kazancın tespit yolları
 • Ticari Belgeler(irsaliye, fatura, serbest meslek mk. Müstahsil mk. Gider mk. Kira mk.)
 • Ticari Belgeler(Değerli kâğıtlar-kambiyo senetleri)
 • TTK ve VUK açısından sorumluluklar(işe başlama-bırakma, yıllık kazanç, KDV, gelir stopaj beyanları)
 • Katma Değer Vergisi(KDV Listeleri, Matrah, Hesaplanan-İndirilecek KDV/Tarh, Beyanname, Tahakkuk, Ödeme)
 • Limited Şirket üzerinde: Ön Muhasebe Kursu Uygulamalarına  giriş
 • Belgeleri Tanıma, Stok Takibi, Maliyet Yöntemleri, Cari Hesap Takibi
 • Bilgisayara giriş, Klavye tanıtımı, ETA’ ya giriş, Şirket Açma-Kapama/Stok, Cari, Kasa, Banka kart tanımları
 • Ticari Paket Programların Tic. Muhasebe Entegrasyonu: Uygulama -Fatura girişleri ETA
 • Stok-Fatura rapor, hareket kontrolü ETA
 • Cari-Kasa modülü  nakit hareketler, Cari program dekontları ETA
 • Çek-Senet Takibi: Çek-Senet Giriş Bordroları ETA
 • Müşteri-Firma Çek/Senet Çıkış Bordroları ETA
 • Çek-Senet diğer işlemler/Çek-Senet Takip kartları Cari Hareket Raporları ETA
 • ETA/Ticari Muhasebe Kursu Etüt
 • LOGO-GO/Yönetim-Firma-Kart/dönem Tanımları(Sistem İşletmeni)
 • LOGO-GO/Stok-Cari-Fatura (Ticari Sistem)
 • LOGO-GO/Çek-Senet(Ticari Sistem)
 • LOGO-GO/Kasa-Banka (Ticari Sistem)
 • LOGO Ticari Muhasebe Etüt çalışması
 • BİLGİSAYARLI GENEL MUHASEBE KURSU DERS PROGRAMI KONU BAŞLIKLARI
 • Muhasebeye giriş,1. 2. sınıf tacirler, sınıf değiştirme, ticari kazancın tespit yolları
 • TTK ve VUK açısından sorumluluklar(işe başlama-bırakma, yıllık kazanç, KDV, gelir stopaj beyanları)
 • Katma Değer Vergisi(Kdv Listeleri Matrah Hesaplanan-İndirilecek KDV/Tarh, Beyanname, Tahakkuk, Ödeme)
 • Limited Şirket Projesi üzerinde Genel Muhasebe uygulamalarına giriş
 • İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası  Kanunu sorumlulukları (İşyeri-İşçi Bildirim. Aylık Sigorta Prim ve Hizmet Belgesi ve diğer bildirim ve yükümlülükler)
 • Ücretten yapılan kesintiler(sgk-İşsizlik Prim,GV,DV),Net Ücret,Ücret Bordrosu düzenleme,Muhtasar Beyanname-Asgari Geçim İndirimi 
 • LOGO ve E TA-bordro modülü, İŞKUR ve SGK BİLDİRİMLERİ
 • LOGO ve ETA-bordro modülü, Bilanço esasına giriş, Hesaplar, sınıflandırılması, Genel İşleyişleri
   Bilanço(Aktif-Pasif Hs.)Gelir Tablosu (Gider-Gelir Hs.) Tic. Defterler, Yevmiye, Kebir, Mizan, Monografi
 • KDV hesapları, Çeşitli yevmiye kayıtları, Monografi
 • LOGO ve ETA Muhasebe(Hesap Planı-Muhasebe Fişi)
 • LOGO ve ETA Muhasebe(Muhasebe Fişi-Raporlama)Geçici Vergi Tahakkuku-Beyanı
 • LOGO ve ETA Muhasebe(Muhasebe Fişi-Raporlama)
 • Dönem sonu(Amortisman, Yansıtmalar, Kapanış İşlemleri, Mali Tablolar, Yıllık Kurumlar-Gelir Vergileri, geçici vergilendirme)
 • Ticari Muhasebe - Genel Muhasebe Entegrasyonu

Yorumlar

Yorum Yap

WhatsApp